Invest in Vaasa konseptointi ja kehityshanke

Vaasan kaupungin ja Vaasan seudun tavoitteena on pysyä Euroopan tasolla merkittävänä energiateknologian innovaatiokeskittymänä ja kasvattaa edelleen painoarvoaan vuoteen 2030 mennessä. Energiateknologian innovaatiokeskittymän kehittäminen ja kasvattaminen vaatii myös uusien yritysten etabloitumista alueelle.

Hanke edistää Vaasan seudun elinkeinoelämän kehittymistä sekä hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Hankkeen aikana luodaan edellytykset etenkin EnergyVaasa-klusteria vahvistavien investointien etabloitumiseksi alueelle. Investointeja edistetään eritoten energian varastointiin, vetyteknologiaan, merituulivoimaan, GigaVaasaan sijoittuviin puhtaiden akkuarvoketjun toimijoihin ja näitä tukevien teollisuuden ja näitä tukevien ICT-alan palveluihin liittyen.

Hankkeen tuloksena syntyy tehokas ja tuloksellinen Invest in Vaasa konsepti. Toiminnalle on laadittu suunnitelma sekä pelisäännöt ja verkostomainen työskentelytapa toimii tehokkaasti. Hankkeen kautta toimintaan on sitoutettu laaja joukko seudun toimijoita. Seudun toimijoiden ja etabloitumista suunnitteleville on käytössä materiaalipankki, joka edesauttaa tiedon saamista.

Sijoittumista Vaasan seudulle suunnittelevan näkökulmasta toiminta on helppoa, ketterää ja turvallista.

Hanke toteutetaan osana Vaasan kaupungin innovaatioekosysteemisopimusta.

Hankeaika: 1.9.2023-31.12.2025

Hankekumppanit: Oy Merinova Ab, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja Vaasa Facilita Oy Ab

Vastuullisen akkuarvoketjun innovaatioilla kohti investointeja

Vaasan tavoitteena on luoda Suomeen maailman vihrein akkuekosysteemi. GigaVaasa-alue tarjoaa kestävällä tavalla toteutetun akkukemian teollisuusympäristön akkuarvoketjun toimijoille. Tarkoituksena on ollut houkutella kestävyysteemaan sitoutuneita akkualan toimijoita sijoittautumaan alueelle. Kestävyyden lisäksi tarjottava teollisuuspuistoympäristö pyrkii infraympäristöllään varmistamaan yritysten kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen. Hankkeen tavoitteena on edistää GigaVaasa-konseptin seuraavaa vaihetta, kun siirrytään tonttivarauksista ja luvituksesta hankealueella tapahtuvaan toteutusvaiheeseen.

Hankkeen tavoitteena on pyrkiä ensisijaisesti vastaamaan tässä vaiheessa kriittisiksi tunnistettujen kehityskohteiden edistämiseen. Näitä ovat: Tonttivarauksen tehneiden toimijoiden osalta asiakashallintajärjestelmän kehittäminen, viestintä alueen edistymisestä sekä varautuminen kasvavaan työvoimatarpeeseen seudulla. Hankkeessa myös valmistellaan GigaVaasa-alueen liikenteen ohjaaminen merille ja raiteille.

Hankkeen tuloksena syntyy asiakasjärjestelmä toiminnan tueksi. Hankkeessa on suunniteltu vetovoimakampanjaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa siten, että akkuarvoketjun tarpeet on huomioitu kampanjassa. Hankkeen tavoitteena on luoda tapahtumakonsepti GigaVaasa-alueelle sijoittuvan akkuarvoketjun kehittämisen tueksi. Hankkeen aikana tapahtumakonsepti on luotu ja pilotoitu. Tapahtumakonseptin ja luodun viestintäsuunnitelman avulla tavoitetaan GigaVaasa-alueen kehittämisen kannalta oleellisimmat sidosryhmät. Hankkeen tavoitteena on lisäksi edistää GigaVaasa-alueen logistiikkayhteyksiä satamaan ja pääväyliin sekä Suomen raideverkostoon. Hankkeen edustajien rooli on tuoda viranomaistyön tueksi strategista ja visionääristä materiaalia laaditun GigaVaasa alueen strategiamallin pohjalta.

Hanke toteutetaan osana Vaasan kaupungin innovaatioekosysteemisopimusta.

Hankeaika: 1.1.2024-30.6.2025

Hankekumppanit: Oy Merinova Ab, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja Vaasa Facilita Oy Ab