Invest in Vaasa konceptualisering och utvecklingsprojekt

Målet för Vasa stad och Vasaregionen är att bibehålla sin ställning som ett betydande innovationscentrum för energiteknologi på europeisk nivå samt att ytterligare öka sin inflytelse fram till år 2030. Utvecklingen och tillväxten av innovationscentret för energiteknologi kräver även att nya företag etablerar sig i området.

Projektet främjar utvecklingen av näringslivet i Vasaregionen och stödjer målet att bli koldioxidneutralt. Under projektets gång skapas förutsättningar för investeringar som särskilt stärker EnergyVaasa-klustret i området. Investeringar främjas särskilt inom områden såsom energilagring, vätteknologi, havsbaserad vindkraft, företag som etablerar sig i GigaVaasa och bidrar till en ren batterivärdekedja, samt tjänster inom industri och IT som stöder dessa områden.

Resultatet av projektet kommer att bli ett effektivt och framgångsrikt Invest in Vaasa-koncept. En plan och grundregler har utarbetats för verksamheten, och det nätverksbaserade arbetssättet fungerar smidigt. Genom projektet har en bred grupp aktörer i regionen engagerats i verksamheten. En materialbank finns tillgänglig för aktörer i regionen och för de som planerar en etablering, och detta underlättar tillgången till information.

För dem som överväger att etablera sig i Vasaregionen är verksamheten enkel, smidig och trygg. Projektet genomförs som en del av Vasa stads innovationsekosystemavtal.

Projekttid: 1.9.2023-31.12.2025
Projektpartners: Oy Merinova Ab, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Vaasa Facilita Oy Ab