GigaVaasa havainnekuva

GigaVaasan akkuteollisuusalueelle suunniteltujen investointien vaikutukset ulottuvat koko Suomeen – tuore vaikuttavuusmalli osoittaa merkittäviä suoria ja välillisiä vaikutuksia

Vaikuttavuusmallissa on arvioitu GigaVaasa-alueelle Vaasaan ja Mustasaareen suunniteltujen akkuklusterin investointien hankekokonaisuuden välittömiä ja välillisiä vaikutuksia työllisyyteen, tuotokseen, arvonlisäykseen ja verotuloihin sekä vaikutusten alueellista kohdentumista Vaasan seudulle ja koko maahan.

Mallinnuksen mukaan tuotantovaiheen vaikutukset toisivat käytetystä skenaariosta riippuen

  • 1,3 tai 2,7 miljardin euron arvonlisäyksen, josta 0,8 tai 1,7 miljardia euroa kohdistuisi Vaasan seudulle
  • 5 200 tai 10 400 uutta työpaikkaa, joista 2 400 tai 4 900 Vaasan seudulle
  • Tuotoksena 3,7 tai 7,8 miljardia euroa, josta 2,6 tai 5,4 miljardia Vaasan seudulla
  • 111 tai 224 miljoonaa euroa palkoista menisi kulutukseen

> Tutustu tarkemmin vaikuttavuusmalliin

Työn toteutti aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Publicin Valtteri Laasonen ja Rasmus Aro yhteistyössä Kaupunkitutkimus TA:n Seppo Laakson kanssa.

Selvityksessä tarkasteltiin investointi- ja tuotantovaiheita sekä muodostettiin kaksi eri skenaariota. Skenaario 1 = tilanne, jossa investointien 1. vaiheet toteutuvat. Skenaario 2 = tilanne, jossa investointien 2. vaiheet toteutuvat. Selvityksen ulkopuolelle jäi noin puolet kennotehtaan alueesta.

Vaikutukset kokonaistuotokseen ja arvonlisäykseen merkittävät

Akkuteollisuusinvestointien suorana vaikutuksena Vaasan seudulle on syntymässä huomattava määrä uusia työpaikkoja. Mittavilla investoinneilla on merkittäviä vaikutuksia seudun ja sen kuntien talouteen. Välilliset vaikutukset ulottuvat laajemmin koko maahan ja kansalliseen kasvuun.

Mallinnuksen mukaan investointien toteutuminen tuo rakennusvaiheessa – skenaariosta riippuen yli 4 000 tai yli 8 000 työpaikkaa etenkin rakentamisen alalle. Myös suunnittelun ja välillisesti teollisuuden alalla vaikutus on suuri. Tuotantovaiheessa, toiminnan ollessa huipussa kokonaisvaikutus on yli 5 000 tai yli 10 000 työpaikkaa etenkin teollisuuden alalle. Työpaikkoja syntyy myös esimerkiksi logistiikkaan, varastointiin ja erilaisten raaka-aineiden jalostamiseen.

GigaVaasa-investointien tuotannon aikaiset vaikutukset kokonaistuotokseen ja arvonlisäykseen ovat hyvin merkittävät molemmissa skenaarioissa. Skenaariosta riippuen puhutaan vuositasolla 2,5 tai 3,7 miljardista eurosta kokonaistuotokseen ja 0,8 tai 1,3 miljardista eurosta arvonlisäykseen. Suurin osa (76 %) välillisistä vaikutuksista arvoketjussa syntyy kuitenkin muualla Suomessa. Samoin kulutuksen kerrannaisvaikutuksista 2/3 syntyy muualla Suomessa.

Verotulovaikutukset ovat myös huomattavia. Vaasan seudun näkökulmasta merkittävimmät verotulovaikutukset syntyvät kunnallisveroista sekä yhteisöverotuloista. Myös vuosittain maksettavat tonttivuokrat ja kiinteistöverot tuovat merkittäviä tuloja kunnille. Valtion näkökulmasta arvonlisävero- sekä yhteisöverotulot ovat erittäin merkittäviä valitusta toteutusmalleista riippuen. Niiden mittakaavaa on haastava arvioida tässä vaiheessa.

Vaikuttavuusmalli todentaa akkuarvoketjun rakentamisen kannattavuuden

– Vaikuttavuusmalli myös osoittaa, että uuden toimialan mahdollistaminen on kannattavaa, ja meillä on kaikki syyt olettaa, että yhteiskunta on laajasti mukana rakentamassa kanssamme tätä suomalaista akkuarvoketjua. Akkuala vie meidät positiiviselle kasvu-uralle, eikä ainoastaan paikallisesti vaan kyseessä on myös kansallinen ja kansainvälinen asia, jolle myös EU laittaa painoarvoa.

– Tämän vaikuttavuusmallin avulla ymmärrämme sekä paikallisesti että kansallisesti mitä mahdollisuuksia akkuarvoketjun rakentuminen pitää sisällään. Työn edetessä on käynyt selvästi ilmi, että kokonaisuus on odotettua laajempi, luvut merkittävämpiä kuin mitä asiakastyöhön keskittyessämme olemme pystyneet huomaamaan, GigaVaasa-tiimiä johtava Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry kiittelee ja jatkaa:

– Työssä mallinnettiin kaksi eri skenaariota, koska maailma on erilainen eri tilanteissa. Rakennusvaiheessa voi olla erilaisia tarpeita, esimerkiksi tilapäisiä työvoimahuippuja. Tämä vaikuttavuusmalli tarjoaa kurkistuksen siihen mitä akkuarvoketjun toteutumisen eri vaiheissa tulee tapahtumaan, johtava asiantuntija Valtteri Laasonen MDI Publicista kertoo.

Häyry huomauttaa lopuksi, että vaikuttavuusmalli on tärkeä myös asiakkaiden eli alueelle investointia harkitsevien ja suunnittelevien näkökulmasta:

– Asiakkaamme saavat tämän mallin perusteella kuvan siitä, mitä alueella tulee laajemmin tapahtumaan, mitä synergioita ja skaalautuvuusmahdollisuuksia sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia on luvassa sekä asiakkaille että alihankkijoille. EnergyVaasan syksyn tuoreet kasvuluvut todentavat, että seudulla on tehty kestäviä ratkaisuja. Yksi esimerkki näistä on myös juuri käynnistynyt valtakunnallinen työantajaimagokampanja, jolla pureudutaan sekä nykyisiin että tuleviin työvoimatarpeisiin, hän toteaa.

Lisää samasta aiheesta