VERKSAMHETSMILJÖ FÖR AKTÖRER INOM BATTERIVÄRDEKEDJAN

Det stora GigaVaasa-området är en verksamhetsmiljö i världsklass för företag inom energiteknologi. Det mångsidiga företagsunderlaget, yrkeskunniga experter och det högt värdesatta energikunnandet gör GigaVaasa till den bästa platsen för investeringar i batteriproduktion och utveckling av framtidens innovationer.

Mångsidiga och konkurrenskraftiga förutsättningar

Fabriksområdet GigaVaasa är centralt beläget bland Finlands mest betydande kemikalietillverkare och råvarukällor för batteriproduktion. Områdets industri har tillgång till konkurrenskraftig och hållbar/förnybar energi samt till sakkunnig, lokal arbetskraft.

GigaVaasa-området i ett nötskal

  • Totalareal: cirka 1 000 hektar
  • Industrikemikalietomter: totalt 320 hektar
  • Lagakraftvunna detaljplaner

Läge

GigaVaasa-området är beläget mellan Vasa flygplats och järnvägsstationen, nära motorvägarna E3 och E8.