Registerhållare

Vaasa Facilita Oy Ab
FO-nummer: 0469490-0
Företagaregatan 17, 65380 Vasa

Kontaktperson gällande frågor om registret

Kontakta oss om du vill ha mer information om Vaasa Facilitas integritetspolicy. Vi svarar så fort som möjligt.

Vaasa Facilita Oy Ab
Företagaregatan 17
65380 Vasa

Jenna Hoffrén
Servicekoordinator
jenna.hoffren@vaasafacilita.fi

Insamling och användning av personuppgifter

Vaasa Facilita samlar in och behandlar sina kunders och samarbetspartners personuppgifter. Uppgifterna används för hantering av kundrelationer, samt för webbplatsanalys och besöksstatistik.

Exempel på användning av personuppgifter:

 • För hantering av kundrelationer (t.ex. fakturering, kundservice)
 • För produktion och erbjudande av tjänster, samt för kommunikation och marknadsföring av dessa
 • För verksamhetsutveckling, dataanalys och statistik.

Personuppgifter samlas in på olika sätt. Vi samlar in, och behandlar information som:

 • Du har berättat för oss då du har varit i kontakt med oss
 • Uppkommer i samband med ett besök på vår webbplats
 • Vi får via övriga informationskanaler, t.ex. offentliga register.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in och behandlar:

 • Namn, yrkestitel och kontaktuppgifter
 • Kontakter och till dem relaterad korrespondens
 • Information som samlats in via kakor

Personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Kakor och motsvarande teknologier

På Vaasa Facilitas webbplats används kakor och annan motsvarande teknologi. En kaka är en liten textfil som sparas på din enhet för att samla in och spara data om gjorda val på användarens webbläsare.

Google Analytics 4: På vår webbplats använder vi webbanalystjänsten Google Analytics, som följer upp och rapporterar användningen av vår webbplats. Data sparas i tjänsten 24 månader efter ett besök på webbplatsen.

Dealfront: Vi använder tjänsten Dealfront på vår sida, som samlar in information om webbplatsbesökare på företagsnivå. Tjänsten lagrar information i 24 månader efter besök på webbplatsen.

Vi ber om ditt samtycke till användning av dessa kakor då du besöker vår webbplats första gången. Du kan återkalla ditt samtycke till användningen av kakor när som helst via inställningsfunktionen för kakor som finns på webbplatsen. Inställningarna för kakor hittar du i kugghjulsikonen nere till vänster på sidan.

Överlåtelse av personuppgifter

Personuppgifterna kan behandlas av arbetstagarna på Vaasa Facilita, samt av systerbolaget VP Facilities Oy Ab.

Personuppgifterna kan även behandlas av våra tjänsteleverantörer, som till exempel erbjuder oss informationsteknologi och analystjänster.
Dataöverföringar utförs alltid i enlighet med dataskyddslagstiftningen och inom de gränser som den fastställer.

Vaasa Facilita kan även överlåta personliga uppgifter åt en tredje part vid eventuell omorganisering, sammansmältning eller försäljning av affärsverksamheten.

Överlåtelse av personuppgifter utanför EU och EES

Information överlåts i regel inte utanför EU eller EES. Vissa av produkterna vi använder, kräver dock att informationen överförs utanför EU:s gränser. Dessa är:

 • Google Analytics 4
 • Hubspot

Överföringarna baseras på standardklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen

Skydd av personuppgifter

Vaasa Facilita förhåller sig allvarligt till skyddet av person- och andra uppgifter. Vaasa Facilita sparar personuppgifter i sina datasystem, till vilka separat angivna personer har tillgång, och vilka är placerade i utrymmen som är skyddade med fysiska säkerhetsåtgärder.

För överföring av personuppgifter använder Vaasa Facilita system som är skyddade med separata användarrättigheter, vars teknologi förhindrar granskning av uppgifterna under överföringen. Vid överföring av uppgifter används krypterade kontakter som är skyddade med exempelvis SSL-kryptering.

Insynsrätt och rätt att kräva rättelse av uppgifter

Varje person i personuppgiftsregistren har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns lagrade i registret och kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter.

En person kan också begära radering av sina uppgifter från Vaasa Facilitas system. I detta fall raderas eller anonymiseras uppgifterna, ifall det är möjligt inom ovannämnda behov.