LÄTTILLGÄNGLIGT LOGISTIK- OCH FÖRETAGSOMRÅDE SOM EN DEL AV GIGAVASAS STORINDUSTRIOMRÅDE

NLC Vaasa erbjuder mångsidiga, skräddarsydda och flexibla tomtalternativ med utmärkt läge nära riksvägarna E12 och E8 samt med goda järnvägs-, flyg och hamnförbindelser. Företagsområdet byggdes i samarbete mellan Vasa stad och Korsholms kommun.

Byggfärdiga tomter

Tomterna som är planlagda på NLC Vaasas område är byggfärdiga. Storleken på tomterna varierar från 1,5 till 5,5 hektar, men kan smidigt modifieras enligt företagets behov. Tomterna är främst arrendetomter. För fastigheternas del hjälper vi gärna till med att hitta de bästa lösningarna i fråga om såväl byggande, genomförande som investering.

  • Områdets totala yta ca 70 ha
  • Flexibla tomtstorlekar
  • Mångsidiga logistikmöjligheter
  • Områdets trafikarrangemang optimerade för tung trafik

Läge

Företagsområdet NLC Vaasa ligger nära riksvägarna E12 (Tammerfors/Jyväskylä) och E8 (Åbo/Björneborg). Företagens logistik betjänas av järnvägen, landets femte livligaste flygplats samt av Kvarken Ports, som är specialiserad på hantering av även tunga transporter.