Företagslokaler med service

Vaasa Facilita hjälper dig att hitta fungerande företagslokaler i olika storlek och med tillhörande service. Vi gör det så lätt som möjligt för dig att öppna ett kontor i Vasa. I koncernens egna fastigheter pågår ständigt utvecklingsarbete för att ta fram moderna och hållbara lösningar.

Affärsverksamheten i korthet

Vaasa Facilita Oy Ab är ett moderbolag som ägs av Vasa stad, vilket med sina tjänster och dotterbolag främjar stadens dragningskraft och hållbara utveckling. Vår uppgift är bland annat att:

 • skapa högklassiga kontorskoncept
 • hyra ut och underhålla kontorsfastigheter
 • ordna kundorienterad service för företagslokaler
 • marknadsföra och utveckla stadens företagsområden
 • fungera som koordinator för Invest in Vaasa- och GigaVaasa-arbetet

Vaasa Facilitas styrelse

 • Lars-Erik Wägar, ordförande
 • Tapio Ollikainen, viceordförande
 • Seppo Hakala
 • Markku Rautonen
 • Lotta Alhonnoro
 • Markku Järvelä

Dotterbolag

Vaasa Parks Oy Ab
 • Hyr ut och förvaltar teknologicenterhusen Futura I-IV
Brändö företagscentrum Ab
 • Hyr ut och förvaltar företagslokaler bl.a. på Wolffskavägen 36
Nordic Logistic Center Vaasa
 • Ett logistik- och företagsområde som betjänar Vasaregionens export- och energiindustri
KOy Cargo Apron
 • Utvecklar flygplatsområdet i samarbete med Finavia
FAb Vamias ATM-Hall
 • Nybyggnadsprojekt för yrkesinstitutets användning