Högklassiga företagslokaler i ett framgångsrikt företagskluster

Teknologicenterhusen Futura I–IV erbjuder en modern och serviceinriktad verksamhetsmiljö för olika typer av företag. I husen finns ett stort utbud av lokaler i olika storlek samt högklassiga konferensrum för såväl små som stora evenemang. Lokalerna hyrs ut och förvaltas av Vaasa Parks Oy Ab.

Futura I-IV-husens servicemiljö utvecklas kontinuerligt för att garantera hyresgästernas trivsel och upprätthålla en hög standard. Huset erbjuder tjänster som företagen i lokalerna kan använda enligt sina behov. Hyresgästerna har till exempel tillgång till kundorienterad lobbyservice, restauranger samt konferens- och utbildningslokaler.

Läge

Teknologicenterhusen Futura I-IV är belägna i Vaasa Airport Parks livliga företagskluster med goda transportförbindelser.