Vaasa Facilita marknadsför och utvecklar regionens företagsområden

Vaasa Airport Park

Vaasa Airport Park är belägen intill Vasa flygplats och den södra infartsvägen. På området har byggts närmare 150 000 mkontorsutrymme. Företagen i Vaasa Airport Park sysselsätter över 4 000 personer, varav många jobbar i företag inom Nordens största energikluster.

  • Antal anställda ca 4 000
  • Företag på området: Wärtsilä Finland Oy, Danfoss (Vacon), VEO, The Switch, Fujitsu, VAMP, Wapice, Vestas, Teknologicentret Merinova samt ett stort antal underleverantörer till energiklustret.

Vaasa Science Park

De största aktörerna i vetenskapsparken på Brändö är Vasa universitet, Åbo Akademi, finsk- och svenskspråkiga yrkeshögskolor, forskningslaboratorierna Technobothnia och VEBIC samt Västra Finlands designcenter MUOVA.

Regionens största fastighetsägare, Vasa Havskampus Ab, förvaltar främst lokaler som är i Vasa universitets användning. Företagslokaler på området erbjuds av bl.a. Brändö Företagscentrum Ab, i vars lokaler drygt hundra företag är verksamma.

  • Antalet arbetstagare i företagen är cirka 200
  • Fastighetsaktörer på området: Havskampus, Brändö Företagscentrum, VP Facilities

Området NLC Vaasa / GigaVaasa

Området NLC Vaasa/GigaVaasa, som är i en kraftig utvecklings- och investeringsfas, erbjuder företag en förstklassig plats vid knutpunkten för Vasas södra motorväg, järnvägen och flygplatsen. Området är ett enhetligt, hundratals hektar stort område, som lämpar sig utmärkt för bl.a. batterifabriksprojekt.

  • Företag som redan är verksamma på området: Schenker, Kaukokiito

Strömberg Park

Strömberg Park, som grundades på 1940-talet, är en av Finlands mest betydande industri- och teknologiparker. Den är också till kontorsytan Vasas största företagspark, med en produktions- och kontorsyta på totalt cirka 250 000 m2. Företagen på området har totalt över 3 000 anställda, varav cirka två tredjedelar är i ABB:s tjänst. ABB:s satsningar de senaste åren på skapandet av moderna aktivitetsbaserade miljöer har varit väldigt betydande (över 20 milj. €).

  • Markägare ABB
  • Anställda över 3 000