EnergyVaasa-Jansson-Raback-Konu-Hayry
Kristoffer Jansson, Stefan Råback, Mika Konu ja Tomas Häyry

EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

Internationaliseringspriset av republikens president ges till Neural DSP Technologies , Kuusakoski Group, AGCO-koncernen och EnergyVaasa

Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt konkurrenskraften, affärsverksamhetens internationalitet och lönsamheten. Dessutom betonar utvärderingen verksamhetens ansvarsfullhet, effekterna på utvecklingen av finsk kompetens och sysselsättning samt på investeringar i Finland och om den gör Finlands innovationsmiljö känd.

Neural DSP Technologies, som utvecklar och tillverkar mjukvara och utrustning för digital ljudbehandling, tilldelas som 2023 års uppstartsföretag och Kuusakoski Group, en koncern inom återvinnings- och gjuteribranschen, får utmärkelsen årets tillväxtföretag. AGCO-koncernen utnämndes till årets långvariga internationella investerare. Årets samfundspris ges till EnergyVaasa.

Olika organisationer inom näringslivet gav förslag till kandidater. Det slutliga förslaget till vilka företag och sammanslutningar som skulle belönas gavs till presidenten av aktörer inom Team Finland-nätverket, Business Finland, NTM-centralerna, Finnvera och utrikesministeriet.

EnergyVaasas samfundspris är ett resultat av 180 företag och 13 000 anställda

EnergyVaasa, som fick samfundspriset, är ett nätverk av företag och forskningsinstitut inom energisektorn, som grundades 2001. Klustrets målsättning är att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga tekniska lösningar som hjälper till att minska utsläpp och spara energi på en global skala.

Det finns 180 företag och andra organisationer i klustret. Företagens sammanlagda årliga omsättning är 6 miljarder euro, och exporten står för mer än 80 procent av omsättningen. Bolagen utvecklar spetsteknologi som fokuserar på till exempel smarta energilösningar, sjöfart, hållbar energi, flexibel energiproduktion och digitalisering.

EnergyVasa-varumärket förvaltas av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Teknologicentrum Merinova. EnergyVaasas Communications & Brand Manager Kristoffer Jansson gläder sig åt priset:

– Republikens presidents internationaliseringspris är en fin utmärkelse för det arbete som utförs i var och en av de 180 företag i klusteret med alla deras cirka 13 000 anställda. Grattis får alltså riktas till alla dem som i Vasaregionen varje morgon ger sig ut för att arbeta i klusterföretag för att rädda världen, betonar Jansson.

– EnergyVasa-kluster har nycklarna till världens största problem. I regionen produceras lösningar och produkt som främjar en ren övergång och som bedöms vara i bruk redan i alla världens länder, konstaterar verkställande direktör Mika Konu från Teknologicentrum Merinova.

– I Vasaregionen kan man samarbeta, för även om företagen delvis konkurrerar med varandra, innoverar och utvecklar de samtidigt nya energieffektiva lösningar som främjar uppnåendet av globala klimatmål och skapar också en betydande andel av Finlands teknologiexport, påminner verkställande direktör Stefan Råback, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

– EnergyVaasa-företagen har också varit en viktig del av batterivärdeskedjans utveckling. I Vasaregionen utvecklas den nordiska batterivärdekedjan, och ända från arbetets början har tittat på hela den omgivande värdekedjan. Energiklustrets samarbetsmodell har varit en viktig faktor för utvecklingen av GigaVaasa batterifabriksområdet, avslutar Tomas Häyry, Vasas stadsdirektör och VASEKs styrelseordförande.

Relaterade artiklar