EnergyVasa-12

EnergyVaasa satsar på ungas intresse för matematik och naturvetenskaper 

EnergyVaasa delar i år för första gången ut ett stort antal stipendier som öronmärkts till elever med god framgång inom matematik och naturvetenskaper. Med stipendiet vill energiklustrets företag aktivt vara med och främja barn och ungdomars intresse för kunskap som har stor betydelse för företagen i regionen. 

Nästan tjugo företag och organisationer inom EnergyVaasa-klustret har tillsammans jobbat för att under fem års tid kunna premiera elever som på olika sätt utmärkt sig inom matematik och naturvetenskaper. I vår delas totalt hundra stipendier ut till elever i årskurs 3 och 7 i Korsholm och i Vasa.  

EnergyVaasas Communications & Brand Manager Kristoffer Jansson ser stipendiet som en fin insats i arbetet att bibehålla Vasaregionens framstående roll inom energibranschen:   


– Med de här stipendierna vill vi uppmuntra barn och unga i regionen som har intresse för matematik och naturvetenskaper att satsa, eftersom den här kunskapen öppnar näst intill oändliga framtidsmöjligheter inom energi och energiteknologi. Vi hoppas att stipendierna kan fungera som en liten morot och skapa en grogrund för den kunskap som behövs inom klustrets företag nu och i framtiden, poängterar Jansson. 


Stipendierna delas ut som ett samarbete mellan Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Teknologicentrum Merinova, Österbottens handelskammare, Vaasa Facilita, Etha, Danfoss, Vasa Elektriska, CoE, Wärtsilä, Hitachi Energy, VEO, Wapice, ABB, Rakennusteollisuus Pohjanmaan Piiri, Arqtec, Viexpo och Westenergy. 

EnergyVaasa är Nordens största energikluster vars företag utvecklar mera hållbara energiteknologilösningar som minskar på utsläpp och sparar på energi på global skala. Över 180 företag med sammanlagt över 13 000 arbetstagare hör till EnergyVaasa. 

Källa: VASEK

Relaterade artiklar