Anna-Kaisa Valkama ja Petteri Saarinen
Anna-Kaisa Valkama ja Petteri Saarinen

Petteri Saarinen utnämnts till försäljningschef och Anna-Kaisa Valkama till utvecklingschef i Vaasa Facilita

Vaasa Facilita Oy Ab har förstärkt sitt team med nyanställningar; Petteri Saarinen och Anna-Kaisa Valkama har utnämnts till koncernens försäljningschef respektive utvecklingschef. Till Petteri Saarinens huvuduppgifter hör uthyrning och utveckling av koncernens befintliga företagslokaler samt arbete med nya lokalprojekt. Anna-Kaisa Valkama å sin sida fortsätter sitt arbete i GigaVaasa-teamet och kompletterar regionens Invest in Vasa-resurser.

”Jag är verkligt glad över att vårt team har utökats med dessa bekanta toppentyper, som arbetar för att attrahera nya företag och investeringar till Vasa samt hjälper företag som redan finns i regionen att växa och utvecklas”, säger Ulla Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör för Vaasa Facilita Oy Ab.

Saarinens huvudfokus är uthyrning och utveckling av företagslokaler

Ekonomie magister Petteri Saarinen har från och med början av december fungerat som försäljningschef för Vaasa Facilita. Hans arbetsuppgifter omfattar försäljning, uthyrning och utveckling av företagslokaler. Saarinen har kommit till företaget från Wasagroup-koncernen, där han har skaffat sig mer än åtta års erfarenhet av fastighetsutveckling och lokaluthyrning.

“Jag har arbetat med B2B-försäljning under hela min karriär. Det bästa med mitt jobb är kunderna. Att arbeta för att hitta bästa möjliga lösningar till kunder motiverar mig alldeles enormt”, berättar Saarinen.

Valkama kompletterar regionens Invest in-arbete

Diplomingenjör Anna-Kaisa Valkama började arbeta som utvecklingschef för Vaasa Facilita i början av oktober. Hennes uppgift är att locka nya aktörer till Vasaregionen. Valkama fortsätter även som medlem i GigaVaasa-teamet, där hon redan tidigare ansvarat för bland annat tillgång på arbetskraft och utveckling av utbildning. Valkama har lång erfarenhet av att utveckla energiteknologiklustret i Vasaregionen, senast på Merinova.

“Det är fantastiskt att Vaasa Facilita möjliggör att jag får arbeta för regionens tillväxt och utveckling. Tidigare har jag arbetat med detta ur ett innovationsperspektiv och nu får jag istället jobba för att locka hit nya aktörer. Fastän detta arbete säkert kommer att bli utmanande, så är Vasas förutsättningar för ett framgångsrikt Invest in-arbete väldigt gynnsam i och med vår konkurrenskraftiga verksamhetsmiljö och internationella stad” konstaterar Valkama.

Mer information

Verkställande direktör
Ulla Mäki-Lohiluoma
Vaasa Facilita Oy Ab
tel. +358 40 573 3004
ulla.maki-lohiluoma@vaasafacilita.fi

Utvecklingschef
Anna-Kaisa Valkama  
Vaasa Facilita Oy Ab
tel. +358 40 777 2785
anna-kaisa.valkama@vaasafacilita.fi

Försäljningschef
Petteri Saarinen
Vaasa Facilita Oy Ab
tel. +358 46 8760 310                                     
petteri.saarinen@vaasafacilita.fi

Relaterade artiklar