gigavaasa_construction_site_140921-94

Startandet av Vasa stads fastighetskoncern framskrider

Ulla Mäki-Lohiluoma vald till verkställande direktör inifrån fastighetskoncernen

Våren 2021 beslöt Vasa Stad att inrätta en fastighetskoncern vars mål är att utveckla och marknadsföra befintliga företagsfastigheter samt fungera som en aktiv utvecklare och marknadsförare av företagsområden, även i samarbete med Vasa stad och regionala utvecklingsorganisationer.

Fastighetskoncernens moderbolag kommer fortsättningsvis att vara Brändö Företagscentrum Ab. I moderbolagets styrelse finns Lars-Erik Wägar (ordförande), Tapio Ollikainen (vice ordförande), Lotta Alhonnoro, Seppo Hakala, Markku Järvelä och Markku Rautonen. Den nuvarande fastighetsverksamheten i Brändö Företagscentrum Ab kommer att överföras till ett nytt dotterbolag som ska bildas senare i år.

Styrelsen för Brändö Företagscentrum Ab har beslutat att från och med 1.11.2021 tillsätta diplomingenjör Ulla Mäki-Lohiluoma som verkställande direktör för fastighetskoncernen. Hon arbetar för närvarande som verkställande direktör för bl.a. Vaasa Parks Oy Ab, en uppgift som hon kommer fortsätta med.

Styrelseordförande Lars-Erik Wägar motiverar valet av verkställande direktör med bl.a. tidtabellsskäl.
”För att få igång verksamheten så snabbt som möjligt är det bäst att använda sig av personer som redan arbetar inom koncernen. Att ta in Ulla Mäki-Lohiluoma till tjänsten sågs som en naturlig och bra lösning. Ulla känner redan till verksamheten hos nästan alla företag som är relaterade till fastighetskoncernen”,
konstaterar han.

Beredningen av fastighetskoncernen fortsätter med färdigställandet av affärsplanen och startandet av bolagets operativa verksamhet. Verksamheten beräknas vara i full gång i november-december.  

”Jag är väldigt motiverad att bli huvudansvarig för stadens fastighetskoncern och dess bolag som tillhandahåller företagslokaler. I denna bredare helhet ser jag många möjligheter att kunna betjäna företag i vår region ännu bättre än tidigare. Bra utrymmesalternativ för många olika objekt kan presenteras genom en enda kontaktpunkt. Vid utveckling av verksamheten samt marknadsföring och utveckling av fastigheter kan bästa praxis inom koncernen användas i större utsträckning, alltid även med hänsyn till stadens näringslivspolitiska mål”, säger Ulla Mäki-Lohiluoma.

De största företagen som för närvarande verkar i den nystartade fastighetskoncernen är Vaasa Parks och dess Futura I-IV -helhet, samt Brändö Företagscentrum Ab genom bl.a. Wolffskavägens fastigheter. Utvecklingsfunktionerna Invest in Vaasa och GigaVaasa, som för tillfället sköts av NLC Vaasa Oy/Vaasa Parks, kommer i framtiden att skötas genom fastighetskoncernens moderbolag. Personalen hos koncernens bolag fortsätter att arbeta som gamla anställda inom koncernbolagen.    

Mer information:
Lars-Erik Wägar
tel. 0500 263 686
lars-erik.wagar@netikka.fi

Ulla Mäki-Lohiluoma
tel. 040 573 3004
ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi

Relaterade artiklar