CJ0B2009

Vaasa Facilita Oy Ab är namnet på stadens nya koncerns moderbolag

Dotterbolaget Brändö Företagscentrum fortsätter med sin fastighetsverksamhet med samma team

Våren 2021 beslöt Vasa stad att inrätta en fastighetskoncern vars mål är att utveckla och marknadsföra befintliga företagsfastigheter samt fungera som en aktiv utvecklare och marknadsförare av företagsområden, även i samarbete med Vasa stad och regionala utvecklingsorganisationer.

Bildandet av koncernen har framskridit och Brändö Företagscentrum Ab:s fastighetsverksamhet har överförts till ett nytt dotterbolag genom en verksamhetsöverlåtelse som gjordes 15.2.2022. Namnen på både moderbolaget och det nya dotterbolaget registrerades i handelsregistret 23.2.2022. Ändringen av Brändö Företagscentrum Ab:s FO-nummer är den mest betydande förändringen för kunder, tjänste-leverantörer och andra samarbetspartners.

Arrangemangen har gjorts så att de orsakar minsta möjliga störningar för företagets kunder och övriga samarbetspartners.

”Syftet är att ytterligare förbättra tjänsternas kvalitet och se till att det fortfarande på Brändö finns lämpliga lokaler som lämpar sig för både små och medelstora företag”, säger Markku Rautonen, styrelse-ordförande för dotterbolaget Brändö Företagscentrum Ab.

Nästa steg i bildandet av koncernen är t.ex. att överlåta Vasa stads aktier i Vaasa Parks Oy Ab till Vaasa Facilita Oy Ab. Samtidigt kommer Futura I-IV helheten bli en del av koncernens verksamhet.

Enligt Jan Finne, direktör för Vasa stads ägarstyrning, kommer stadsstyrelsen att diskutera aktieaffärerna för de tre företagen vid sitt möte 7.3.2022. Aktieaffärerna följer kommunfullmäktiges beslut från förra våren.

När moderbolagets nya namn skulle bestämmas letades det efter ett namn som fungerar på många olika språk.

”Vi hittade ett namn som berättar om serviceinriktning i bl.a. Invest in Vaasa- och GigaVaasa-arbetet och som inte heller är främmande för fastighetsbranschen. Facilita-namnformatet används på spanska och portugisiska och dess svenska översättning är att underlätta”, konstaterar verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma.

Mer information:
Markku Rautonen
tel. 040 525 5527
morautonen@gmail.com

Jan Finne
tel. 040 568 3400
jan.finne@vaasa.fi


Ulla Mäki-Lohiluoma
tel. 040 573 3004
ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi

Relaterade artiklar