Bocks bryggeri

Bockska hörnets fastighet tas in som utvecklingsobjekt i Bock’s ja WIC-innovationsmiljön – Brändö Företagscentrum Ab säljare

Fastigheten på Gerbyvägen 18–22 har fått en ny ägare. Bock’s Corner Village, som ägs till största delen av Sture Udd, har 22.12.2021 köpt hela sk. Bockska hörnets fastighet 905-21-1-32 samt byggnaderna på tomten. Säljaren var Brändö Företagscentrum Ab. Köpesumman var cirka 1 miljon euro.

Fastigheten består av en tomt på cirka 17600 m2 och av byggnader på totalt cirka 6500m2. Byggrätten på tomten är cirka 10000m2.

”Legendariska Bockska hörnet kan vara ett modernt verksamhetscentrum för entreprenörer och invånare i regionen, samt ett verkligt vardags utvecklings- och innovationscentrum för Vasaregionen, Kvarkens EGTC och till och med hela Finland”, konstaterar Sture Udd. ”Vi fungerar både som isbrytare och ledstjärna för ny teknik, ekonomi och kultur”.

Lars-Erik Wägar, styrelseordförande för Brändö Företagscentrum Ab, gläder sig över att fastigheten tagits över av en naturlig vidareutvecklingspart.

”Med Sture Udds visionära öga kommer den nu bredare verksamhetsmiljön i Bockska hörnet bli mer funktionell och attraktiv för en mängd olika aktiviteter”, konstaterar Wägar.

Handelsförberedelserna och förhandlingarna fortskred i rask takt under ungefär en månads tid.

”Initiativet togs av Sture Udd. Vi konstaterade rätt snabbt att vi skulle hitta en konsensus. På detta sätt kan objektet bli en del av Bock’s och WIC- helheten som utvecklas ständigt”, säger Ulla Mäki-Lohiluoma, som började arbeta på Brändö Företagscentrum Ab i början av november.

Hyreskontrakten för de ungefär 20 användarföretagen togs över av den nya ägaren i och med fastighetsaffären utan några ändringar.

Mer information:

Sture Udd
tel. 040 900 4141
sture.udd@upc.fi

Lars-Erik Wägar
tel. 0500 263 686
lars-erik.wagar@netikka.fi

Ulla Mäki-Lohiluoma
tel. 040 573 3004
ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi

Relaterade artiklar